Gerekli Belgeler

TC Vatandaşı İçin:

  • 1 Biyometrik fotoğraf,
  • Öğrenim belgesi,
  • Sürücü olur sağlık raporu,
  • HES kodu

Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin;

  • 1 Biyometrik fotoğraf,
  • Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
  • Öğrenim denklik belgesi,
  • Sürücü olur sağlık raporu,
  • HES kodu

 

Yabancılar için;